NBP wspiera rząd, ale nie traci niezależności

Mniejsze obawy o pozycję
banku centralnego owo motyw lepszej oceny naszej
gospodarki poprzez agencję Standard & Poor’s.

Strona 1 z 11