„Nadbudowa wymaga zgody właścicieli”

Rozmawiamy z TYMOTEUSZEM BARAŃSKIM, prawnikiem z kancelarii Prawniczej I & Z – Do zbycia lokalu w nadbudowie budynku konieczne jest zawarcie przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu z jego nabywcą.

Zamawiający i projektant mogą kooperować

Organizator przetargu może powołać wykonawcę projektu budowlanego jako biegłego przy wyborze wykonawcy robót.

Więcej kontroli na budowach

Kontrola jakości materiałów na budowach, wprowadzenie instytucji kontrolowanego zakupu oraz kontrolowanie wyrobu, a nie producenta, to propozycje zmian w ustawie o materiałach budowlanych.

Komentarz GP: Kłopotliwa abolicja

Ustawowa legalizacja małżeństw zawartych przed wadliwie powołanymi kierownikami USC to krok radykalny. Resort spraw wewnętrznych doszedł do wniosku, że tysiące ślubów i aktów stanu cywilnego mogą być unieważnione przed sądami.

Śluby udzielone niezgodnie z prawem mają być ważne

Prawie 400 kierowników i zastępców urzędów stanu cywilnego nie ma uprawnień do udzielania ślubów. Unieważnienie małżeństw przed sądami może oznaczać lawinę roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa. Jest projekt ustawy przywracający moc prawną czynnościom dokonanym przez niewłaściwie powołanych kierowników USC.

Kontrola aut nie tylko w stacjach okręgowych

Zmiana prawa o ruchu drogowym umożliwi przeprowadzanie badania technicznego pojazdów z instalacją gazową we wszystkich stacjach kontroli, a nie tylko w stacjach okręgowych.

Bez prospektu informacyjnego deweloper nie podpisze umowy

Przed zawarciem umowy o budowę mieszkania konsument będzie musiał dostać od dewelopera prospekt informacyjny. Teraz nie ma on dostatecznej wiedzy o planowanej inwestycji.

Postępowania w przypadku zanieczyszczenia gruntów

Brak jest obecnie podstaw prawnych do dalszego prowadzenia spraw dotyczących szkód w powierzchni ziemi (tj. dotyczących zanieczyszczenia gleby lub ziemi), które zaistniały przed 30 kwietnia 2007 r., a które były prowadzone dotychczas na podstawie ustawy o ochronie gruntów.

Jaki jest zakres ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Czy ustawa antymonopolowa przewiduje wyjątki od obowiązującej w postępowaniu administracyjnym zasady jawności?

Kiedy trzeba liczyć się z obowiązkiem zapłaty renty planistycznej

Osoby, które planują zbycie nieruchomości, muszą pamiętać o dodatkowych opłatach, jakie mogą być nałożone, jeśli uchwalono albo zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli z tego powodu wartość nieruchomości wzrosła, może pojawić się obowiązek zapłaty renty planistycznej.

Strona 2 755 z 2 759« Pierwsza...2 7532 7542 7552 7562 757...Ostatnia »