Ponad miliard złotych zysku netto. Największy polski bank podał wyniki finansowe za III kw.

PKO Bank Polski Bank Polski odnotował 1 042 milion zł skonsolidowanego zysku netto
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III Kompania Węglowa. 2018 r.
wobec 902 milion zł zysku 12 miesięcy wcześniej, podał bank w raporcie.

Strona 1 z 11